De Passendaelestraat - Brussel Vijfhoek

(rue de Passchendaele)

De straat werd, samen met de Houthulstbosstraat, in 1863-1864 aangelegd op een gedempte gracht van het vroegere Slotje (Negende Linielaan) en werd oorpsronkelijk Karabinierstraat genoemd. Na WOI kreeg ze haar huidige naam, ter herinnering aan de overwinning van de manschappen van de Negende Linie te Passendale. De volledige westzijde wordt ingenomen door de achterkant van het Klein Kasteeltje.