De Rodepoort - Brussel Vijfhoek

(rue de la Porte Rouge)

Vroeger was dit een gangetje dat ter hoogte van het Bruegelhuis in de Hoogstraat 's avonds werd afgesloten met een - waarschijnlijk roodgeschilderd - poortje, dit om te verhinderen dat de bewoners van de slecht befaamde hoger gelegen straten naar de deftiger Hoogstraat zouden afzakken. Tot in 1811 was het steegje gekend als passage de la Porte Rouge, daarna Rodepoortgang en vanaf 1880 Rodepoort, zonder meer, alhoewel het poortje natuurlijk allang verdwenen is...