De Rouppestraat - Brussel Vijfhoek

> rue Rouppe

Straat aangelegd in 1840-1841 in de onmiddellijke nabijheid van het vroegere Bogaardenstation (vandaag het Rouppeplein). Ze werd oorspronkelijk Vesaliusstraat genoemd maar werd omgedoopt in 1860 omdat er reeds een straat met dezelfde naam bestond.