De Rozenstraat - Brussel Vijfhoek(rue des Roses)

Dit zusterstraatje van de Anjelierenstraat, in de andere hoek van het plein, dateert eveneens van de aanleg van het Martelarenplein (1774-1776) en kreeg haar huidige naam in 1811, naar beweerd wordt na een bloemenwedstrijd die in beide straatjes door enkele tuiniers uit de buurt georganiseerd werd. Men kon niet beslissen tussen de rozen en de anjers en daarom kreeg elk straatje de naam van een bloem...

Niet te verwarren met het Rozendal.