De Samaritanessestraat - Brussel Vijfhoek

(rue de la Samaritaine)

Dit straatje dateert waarschijnlijk van de 15e eeuw. In ieder geval bevond zich hier een openbare waterput die al vermeld wordt in 1490. Deze put werd versierd door een Christusbeeld met de Samaritanesse, vanwaar de straatnaam. Tijdens de Franse bezetting werd het tijdelijk rue de la Prudence (Voorzichtigheidstraat).