Het Sint-Jansplein - Brussel Vijfhoek

(place Saint-Jean)

Het plein werd rond 1845 aangelegd op de plaats van het voormalige Sint-Jansgasthuis dat hier gelegen was sinds de 1195, evenals een kerk met dezelfde naam, opgetrokken nauwelijks een eeuw later. Dit hospitaal dat ook dienst deed als bejaardentehuis en weeshuis werd al vlug één van de belangrijkste van de stad, mede dankzij de vele giften dat het ontving van de hertog en zijn nobelen. Het Sint-Janshospitaal verhuisde in 1843 naar de Kruidtuinlaan en beide gebouwen verdwenen, onder luid protest, van de kaart omstreeks 1845. De kerk was één van de laatste getuigen van de Romaanse en primaire Gotische architectuur.

Sinds 2007 wordt het ook Snoesjeplein genoemd, naar de stripreeks van Raymond Macherot.> standbeeld Gabrielle Petit