De Stormstraat

(rue d'Assaut)

Tot in 1976, toen men besloot om alle huizen aan de Noordkant slopen, was dit een zeer smalle en steile straat die een prachtig zicht bood op de hoger gelegen kathedraal. Deze aloude straat grensde aan de stadszijde van de eerste stadsomwalling, maar is waarschijnlijk nog ouder dan deze wal die gebouwd werd vanaf 1095. Op enkele plaatsen in de straat zijn overigens binnenshuis nog oude muurfragmenten terug te vinden. De oorsprong van de naam was de oorzaak van enkele redetwisten onder historici alhoewel vandaag vrijwel algemeen wordt aangenomen dat de naam verwijst naar ene familie Storm die hier reeds eind 14de eeuw een woning had. Verschillende leden van de familie Storm waren overigens Schepen van de Stad Brussel in de 15de en 16de eeuw. Waaruit natuurlijk meteen blijkt dat de Franse vertaling op niets slaat maar dit is slechts één van de vele voorbeelden in Brussel. De meer populaire verklaring verwees naar de bestorming van Brussel door Everaert 't Serclaes op 17 augustus 1356 om er Lodewijk van Male te verdrijven.

Sinds 2007 wordt ze ook Wayne Sheltonstraat genoemd, naar de stripreeks van Christian Denayer en Jean Van Hamme.