De Visverkopersstraat - Brussel Vijfhoek

(rue des Poissonniers)

Oorspronkelijk liep hier de Visschers Sinne, een zij-arm van de Zenne die zich ter hoogte van de Schipbrug - later de Visverkopersbrug - van de hoofdarm afsplitste om zich ter hoogte van de Karperbrug opnieuw aan te sluiten op de waterring rond het Groot Eiland. Het was vanouds de vestigingsplaats van de handelaars in zoetwatervis, die de Zenne-arm als reservoir gebruikten. Het werd de Visverkoperskaai genoemd, zelfs lang nadat ze in 1772 overwelfd werd en dus niet meer aan het water lag. Het werd een brede straat die verschillende marktfuncties kende: botermarkt en grasmarkt vanaf 1773 en houtmarkt vanaf 1802. In 1853 kreeg de straat haar huidige benaming en in de jaren 1870 werd ze nog enigszins ingekort en rechtgetrokken bij de aanleg van de Van Arteveldestraat en de Auguste Ortsstraat. Toen er hier nog water stroomde, bevond zich ertegenover, bij de Zwarte Lievevrouwstraat, het barokke Visverkopershuis, het rijk met beeldhouwwerk versierde gildehuis van de visverkopers. Het werd in 1639 gebouwd onder leiding van Antoon van Schelle en gesloopt in 1872.

Sinds 2007 wordt ze ook Nelsonstraat genoemd, naar de stripreeks van Christophe Bertschy.