Het Vossenplein

(place du Jeu de Balle)

Dit met platanen omzoomd plein werd gelijktijdig aangelegd met de Blaesstraat. Het terrein dat voor het plein lag, werd sinds 1837 ingenomen door de Société du Renard (naar de Vossenstraat), een machine- en locomotievenfabriek opgericht door de Société Générale op terreinen van één van hun beheerders, wat natuurlijk altijd mooi meegenomen is… De hele onderneming zou echter een enorme commerciële en financiële flop worden, in zoverre dat de fabriek reeds in 1853 door de Stad Brussel werd aangekocht en in 1858, toen de Blaesstraat werd voltooid, definitief gesloopt. De schilder A. Wiertz zou de verlaten ateliers nog een tijdje gebruiken om er zijn enorme doeken te schilderen. De aan de fabriek grenzende straten werden bij de aanleg van het nieuwe plein geïncorporeerd. Zo werd de noordelijke zijde gevormd door de Vossenstraat, de westelijk zijde door de Renardinstraat en de zuidelijke zijde door de Sistervatstraat. De definitieve aanleg van het Vossenplein kwam er pas in 1863 toen de bouw van de Brandweerkazerne beëindigd werd en een laatste huizenblok van de Vossenstraat werd gesloopt. Van bij het begin was het plein vrij populair als kaatsspelbaan, vanwaar de Franstalige benaming. Op zondag 15 maart 1873 werd echter de dagelijkse "oude markt" (de vlooienmarkt en officieel de "markt van de tweedehandszaken"), die tot dan op het Anneessensplein werd gehouden, naar hier overgebracht. In 1882 installeerde men, ongeveer in het midden van het plein, een zogenaamde Fourneau Economique, waar de vele behoeftigen uit de buurt voor zeer weinig geld drank (soep en koffie!) of eten konden verkrijgen. Een gelijksoortig initiatief zou worden georganiseerd tijdens WOII, vanaf 1941. Deze "Winterhulp" zou er op piekdagen zo'n 5.000 maaltijden per dag klaarmaken en verdelen. In 1902-1903 werd er eveneens midden op het plein een openbare stortbadinrichting opgericht, die in gebruik zou blijven tot in 1949. Daarna werd ze vervangen door het badcomplex in de nabije Reebokstraat.


23. De Onze-Lieve-Vrouw-Onbevlekt-Ontvangenkerk, in neo-Romaanse stijl, opgetrokken vanaf 1854 tot 1863.