Het Zaterdagplein

(place du Samedi)

Dit plein dat er eigenlijk geen is, stond reeds vanaf de 15de eeuw bekend als den Saterdach, blijkbaar naar een huis van bewaring met die naam. Het is een L-vormige straat met oorspronkelijk een onregelmatige rooilijn en een trechtervormige knik. Het werd voorheen aan de noordzijde begrensd door de omheining van het voormalige Groot Begijnhof, maar werd na verbreding opnieuw bebouwd in 1824-1825.

Sinds 2007 wordt het ook Kiekeboestraat genoemd, naar de stripreeks van Merho.