De Zespenningenstraat - Brussel Vijfhoek

(rue des Six Jetons)

De oorsprong van de naam is onbekend, alhoewel de straat reeds in 1321 als Zes Pennincstrate vermeld werd. Het was eertijds een smalle gebogen straat, die het tracÚ volgde van een middeleeuwse vooruitgeschoven verdedigingsgracht, onderdeel van de zogenaamde cleyne vesten (Papenvest). Deze straat is altijd zeer populair en geanimeerd geweest. Bewijs hiervoor is dat ze in de vorige eeuw nog elf gangen bezat.