De Zuidstraat - Brussel Vijfhoek

> rue du Midi

De straat zoals we ze vandaag kennen, werd in drie verschillende fasen aangelegd. Het oudste gedeelte, de vroegere Melkstraat, vormde het kleine gedeelte tussen de Steenstraat en de Boterstraat, en werd eveneens de Korte Steenstraat genoemd. In deze Melkstraat bevond zich hoogstwaarschijnlijk het eerste hospitaal van Brussel, niet meer dan een ontvangsthuis voor behoeftige reizigers maar dat reeds in 1129 (!) gesubsidieerd werd door de bisschop van Cambrai waarvan de Brusselse clerus afhankelijk was. Het deel van de Zuidstraat dat begint bij de Lievevrouwbroersstraat en dat uitgeeft op het Rouppeplein, werd aangelegd in 1840-1841 en werd toen rue du Chemin de Fer (Spoorwegstraat) genoemd. De verbinding tussen dit nieuwe deel en de (oudere) Melkstraat werd uiteindelijk pas gerealiseerd in de jaren 1860-1861, waarna de eengemaakte straat haar huidige naam kreeg.

Niet te verwarren met de Zuidlaan, eveneens in de Vijfhoek.

Sinds 2007 wordt ze ook Chlorophylstraat genoemd, naar de stripfiguurtjes van Raymond Macherot.112-114. Een stuk walmuur van de eerste stadsomwalling is bewaard in de kelder tussen de twee nummers. Beschermd als monument sinds 26 september 2002, alhoewel reeds bekend sinds 1960.118-120. Een deel van een toren van de eerste stadsomwalling werd hier blootgelegd in 1994. Beschermd als monument sinds 9 maart 1995.

De Zuidstraat - 1000 Brussel - Vijfhoek

© eBru - Willy Bouvier