De Zwaardstraat - Brussel Vijfhoek

> rue de l'Epée

Deze straat bezit enkel nog haar pare kant. De onpare kant werd een eerste maal verwoest in 1944, door een Duitse V2-bom, en wat nog rechtstond in 1964 door het stadsbestuur. Vandaag vindt men er de Pieter Breugel de Oudesquare. In de middeleeuwen heette ze het Crekelstraetken en vanaf de 16de eeuw werd het 't Sweertstraet, waarschijnlijk de naam van een herberg alhier.