De Bogaardenstraat - Brussel Vijfhoek

(rue des Bogards)

Origine van de naam : verwijst naar het voormalige bogaardenklooster op de plaats waar zich nu de Koninklijke Academie voor Schone kunsten bevindt, in de Zuidstraat.28. De stripmuur JohanSinds 2007 wordt ze ook I.R.$.-straat genoemd, naar de stripreeks van Bernard Vrancken en Stephen Desberg.