De Spoormakersstraat - Brussel Vijfhoek

(rue des Eperonniers)

Deze straat werd reeds vermeld in de 14de eeuw. Ze eindigde toen aan de Kaasmarkt en werd toen Forciers-Straet of Kruisboogschutterstraat genoemd, naar de hier talrijk gevestigde wapensmeden. In de latere eeuwen werd de naam soms verbasterd tot Verciersstraet, wat prompt in het Frans rue des Ornements werd (!)… In 1845 werd het gedeelte tussen de Kaasmarkt en het Sint-Jansplein, de vroegere Sint-Jansbroek, geïncorporeerd en krijgt de verlengde straat haar huidige én historische naam terug. De Sint-Jansbroek was tot in de 17de eeuw een zogenaamde Pongelmerct, een markt waar men graan per pond verkocht.

Sinds 2007 wordt ze ook Franky Snowstraat genoemd, naar het stripfiguurtje van Bluche.